Ceník

Úvodní orientační schůzka 
zdarma
 • Mailem, telefonicky, online nebo osobně, od 5 do 45 minut

 • Zde ješte nediagnostikujeme ani neřešíme samotný problém, pouze zjišťujeme, která služba by pro vás byla vhodná, u nás nebo jinde

Poradenská schůzka (50 min) 
Opakovaná poradenská schůzka (50 min) 
Sezení dětské nebo rodinné psychoterapie (50 min) 
600 Kč
500 Kč
600 Kč
Komplexní psychologická diagnostika a poradenství vždy zahrnuje 
 • průřezové testy osobnosti a kvality života dítěte

 • další menší testy dle potřeby, domluvené v rámci úvodního setkání

 • online dotazníky pro rodiče o dítěti a rodině

 • související doporučení

 • výstupní zprávu a její osobní interpretaci

Zaměření na nadání 
4000 Kč
 • podrobný intelektový profil + poradenství ohledně nadání

 • do 5 let věku sleva 500 Kč

Zaměření na PAS 
4000 Kč
 • testy zaměřené na poruchy autistického spektra

 • podrobný intelektový profil +1000 Kč

Zaměření na ADHD 
4500 Kč
 • testy zaměřené na poruchy pozornosti / hyperaktivitu

 • podrobný intelektový profil (součást vyšetření, již v ceně)

Diagnostika školní zralosti 
2500 Kč
 • Vyšetření 60-90 min., výstupní zpráva

Sourozenecká sleva 
- 50%
 • Jakákoliv diagnostika každého dalšího dítě ze stejné rodiny (přibližně v té samé době)